Technikum
Kinematograficzno-
Komputerowe

im. Krzysztofa Kieślowskiego

22 825 02 52
00-625 Warszawa, ul. Polna 7

zasady rekrutacji 2019/2020
wybór szkoły w rekrutacji - przydatne linki
gdzie znajdę pomoc?
Progi punktowe obowiązujące przy przyjęciu do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019

Technik realizacji nagrań i nagłośnień:
1a – 135,2 (ang./hiszp.) - 127,4 (ang./niem.)
1d – 116,2 (ang./hiszp.) - 114,4 (ang./niem.)
Technik informatyk:
1b – 138,6 (ang./hiszp.) - 133,0 (ang./włoski)
1c – 129,6 (ang./hiszp.) - 136,8 (ang./niem.)

oferta

TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ I NAGŁOŚNIEŃ:

JESTEŚMY PIERWSI!!!

Do tej pory żadna publiczna szkoła średnia
w Warszawie nie kształciła w tym zawodzie


Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

 • język polski,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • fizyka
Numer cyfrowy zawodu: 352122
Kwalifikacje zawodowe:
 • Realizacja nagrań,
 • realizacja nagłośnień.
Uczeń w czasie nauki zdobywa wiedzę z akustyki i elektroakustyki,
umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych
oraz montażu dźwięku.
Absolwent jest przygotowany do następujących zadań:
 • rejestrowanie materiału dźwiękowego różnymi metodami,
 • obsługiwanie stołów mikserskich, studyjnego sprzętu dźwiękowego, programów komputerowych przeznaczonych do obróbki dźwięku,
 • wykonywanie pomiarów akustyki pomieszczeń,
 • organizowanie planu dźwiękowego,
 • wykorzystywanie wiedzy muzycznej przy rejestrowaniu dźwięku poszczególnych instrumentów muzycznych,
 • obsługa i konfigurowanie instrumentów MIDI,
 • wykonywanie postprodukcji dźwiękowej,
 • obsługa i dobieranie urządzeń nagłaśniających,
 • realizacja nagłośnienia imprez plenerowych, estradowych i teatralnych,
 • obsługa i dobieranie systemów mikrofonowych, konsolety mikserskie,
 • lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń urządzeń nagłaśniających.
Możliwości zatrudnienia absolwentów:
 • media: radio, telewizja, Internet,
 • agencje reklamowe i eventowe,
 • studia nagrań
 • plan filmowy, teatr, filharmonia,
 • firmy zajmujące się wytwarzaniem oprogramowania multimedialnego
Uczeń po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
 • ST.02. Realizacja nagrań
 • ST.03. Realizacja nagłośnień
i ukończeniu szkoły otrzymuje dyplom:
technik realizacji nagrań i nagłośnień.

TECHNIK INFORMATYK:

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

 • język polski,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • język angielski
Numer cyfrowy zawodu: 351203
Kwalifikacje zawodowe:
 • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
 • projektowanie i administrowanie sieciami internetowymi,
 • tworzenie aplikacji internetowych.
Uczeń w czasie nauki zdobywa wiedzę z informatyki i elektroniki.
Absolwent jest przygotowany do następujących zadań:
 • montażu i eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych,
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania sieciami,
 • projektowania baz danych i administrowania bazami,
 • tworzenia stron WWW i aplikacji internetowych, administrowania stronami.
Możliwości zatrudnienia absolwentów:
 • firmy montujące i sprzedające komputery,
 • firmy projektujące i wdrażające nowoczesne rozwiązania informatyczne,
 • firmy korzystające z informacji w formie elektronicznej,
 • na stanowisku administratora sieci komputerowych, w każdej branży,
 • organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy informatyczne.
Uczeń po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
 • K1 - EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • K2 - EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
i ukończeniu szkoły otrzymuje dyplom:
technik informatyk