BŁĘKITNA ARMIA. Dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały

BŁĘKITNA ARMIA. Dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały …
To największa w Polsce ekspozycja, będąca zwieńczeniem przedsięwzięć związanych z obchodami Roku Hallerowskiego, uchwalonego 4 listopada 2016 roku przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 4 czerwca 1917 r. prezydent Francji Raymond Poincare podpisał dekret o utworzeniu Armii Polskiej we Francji, którą od października następnego roku dowodził gen. Józef Haller. W 1919 r. 70 tys. Armia Hallera – zwana od koloru mundurów Błękitną Armią – powróciła do Polski, gdzie weszła do struktur odradzającego się Wojska Polskiego. Wystawa, nad przygotowaniem której czuwał kurator Michał Mackiewicz, to tradycyjna  ekspozycja z oryginalnymi eksponatami, oraz najnowocześniejsze techniki muzealne. Ukazuje okoliczności tworzenia jednostek Błękitnej Armii, proces jej formowania, udział w walkach na frontach I wojny światowej i wkład w budowanie odrodzonego po 123 latach polskiego państwa. Ukazuje szlak Armii Polskiej we Francji, ochotniczej wojskowej formacji, powołanej 4 czerwca 1917 r. Osobne miejsce zostało poświęcone postaci generała Józefa Hallera, komendanta Legionów Polskich, wielkiego patrioty i bohatera walk o niepodległość, dowodzącego Armią Polską we Francji od 4 października 1918 roku. Jak zaznaczył dyrektor Muzeum Wojska Polskiego dr Adam Buława, dowódca ten był za życia symbolem katolickiej Polski, jednak szybko jego zasługi zostały zapomniane. Dla młodego pokolenia jest też postacią stosunkowo nieznaną; w narodowej legendzie pozostał jako „błękitny generał”, wódz tworzonej we Francji armii, która odegrała ważną rolę w wojnie o niepodległość i granice.
Wystawa będzie dostępna do maja 2018.

 

Zaszufladkowano do kategorii News

O historii wdzięczności Polaków za pomoc Stanów Zjednoczonych w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918r.

Tylko do 15 listopada na Krakowskim Przedmieściu przed DSH, skwer Hoovera w Warszawie, można obejrzeć wystawę plenerową „From Poland with Love” o historii wdzięczności Polaków za pomoc Stanów Zjednoczonych w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918. Muzeum Historii Polski jest jednym z partnerów wystawy.Wystawa „From Poland with Love” opowiada poruszającą historię wdzięczności Polaków za pomoc Stanów Zjednoczonych w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918. Wyrazem jej była m.in. licząca 111 tomów Deklaracja Podziwu
i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych,
którą w 1926 roku podpisało 5,5 miliona Polaków (blisko 20 proc. ludności kraju), w tym m.in. nauczyciele i uczniowie szkół powszechnych – Bruno Schulz, Czesław Miłosz, Tadeusz Kantor, Jan Karski
oraz najważniejsi politycy – Józef Piłsudski, Ignacy Mościcki. Prawdopodobnie wśród nich znajdziemy też podpisy naszych przodków! Wystawa składa się z czterech wielkoformatowych instalacji przy Krakowskim Przedmieściu oraz prezentacji elektronicznej, zawierającej pełną Deklarację Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych w Domu Spotkań z Historią. Dzięki portalowi „Polska 1926″ (polska1926.pl) prawie każdy będzie mógł odnaleźć wśród 5,5 milionów sygnatariuszy Deklaracji swoich bliskich, uczniów swojej szkoły czy mieszkańców rodzinnej miejscowości, którzy 91 lat temu złożyli pod nią podpisy. Wystawa opowiada zapomnianą historię polsko-amerykańskich relacji, których dowodem jest Deklaracja Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych przechowywana w Bibliotece Kongresu USA. Sto lat temu, dzięki staraniom m.in. Ignacego Paderewskiego, USA nie tylko uznały polską państwowość za warunek pokojowego ładu w Europie (13. punkt programu pokojowego Prezydenta Woodrowa Wilsona przewidywał odrodzenie niezawisłego państwa polskiego), ale także udzieliły II RP wsparcia materialnego
o wartości około 200 milionów dolarów. Amerykańska misja humanitarna, której przewodził przyszły prezydent USA Herbert Hoover, realnie przyczyniła się
do utrzymania przez Polskę dopiero co odzyskanej niepodległości. Prezydent Wodroow Wilson i Herbert Hoover stali się dla Polaków w II RP uosobieniem pomocy.
Dowody wdzięczności widać do dziś w przestrzeni miejskiej Warszawy. W 1922 roku skwer przy Krakowskim Przedmieściu otrzymał imię Hoovera (wzniesiono tam również nieistniejący już Pomnik Wdzięczności Ameryce dłuta Xawerego Dunikowskiego),
a w 1926 roku główny plac na Żoliborzu nazwano placem Wilsona.   Wystawa podzielona jest na trzy bloki tematyczne: pomoc dyplomatyczna USA dla Polski (1915–1919), pomoc materialna USA dla Polski (1919–1922) oraz niezwykły akt solidarnego wyrażenia wdzięczności, czyli Deklaracja Podziwu i Przyjaźni (1926), która jest zwieńczeniem wystawy.

Zaszufladkowano do kategorii News

1 Listopada – Dzień Zmarłych

    Dzisiaj pierwszy listopada, ważny dzień dla wszystkich Polaków. Powinniśmy tego dnia uczcić pamięć naszych bliskich w gronie rodziny, wspomnieć tych których już z nami nie ma…
„Święto Zmarłych” – Bechler H.
Na cmentarzu płomyki złote i groby w chryzantemach. Ludzie przyszli tu z myślą o tych, których już nie ma. Wspominają drogie imiona, zasłaniają lampki przed wiatrem, dla tych bliskich wieńce zielone i bukiety jesienne pełne kwiatów.
powazki-1-listopada_397736
Zaszufladkowano do kategorii News