Miłych wakacji!

Z okazji rozpoczęcia wakacji życzymy zdrowia i radości, bezpiecznych podróży, słonecznej pogody i niezapomnianych wrażeń przeżytych podczas wakacyjnych przygód. Życzymy, byśmy wszyscy mogli się spotkać w szkole zdrowi, szczęśliwi, wypoczęci i pełni zapału do pracy w kolejnym roku szkolnym.pobrane_883

Zaszufladkowano do kategorii News

Szkolna debata oksfordzka

Czy Polacy są bardziej, tak samo czy mniej tolerancyjni niż inne narody?

To temat debaty, która odbyła się 30 maja 2018 r. Organizatorem debaty była klasa III d, w ramach działań Szkolnego Klubu Europejskiego. Opiekę merytoryczną nad debatą sprawowała pani Barbara Czepik. Obie strony wybierały swoich Liderów, którzy byli odpowiedzialni za podsumowanie wystąpienia własnej drużyny. Debatę rozpoczął marszałek debaty – szef Klubu Europejskiego Mikołaj  Opaliński. Jury w składzie Panie Beata Ostaszewska, Barbara  Czepik, Julia Kiryluk oraz Natan Budziszewski oceniało debatę. Dyskusja przebiegała w poważnej i kulturalnej, ale bardzo gorącej atmosferze. Obie strony były rzetelnie przygotowane do debaty. Mówcy przytaczali dane oraz wyniki badań na potwierdzenie swojej tezy.  Wszyscy przestrzegali regulaminu debaty. Publiczność obserwująca debatę zadecydowała, że wygrała strona opozycji, starająca się udowodnić, że Polacy nie są tolerancyjni.  Jury oraz marszałek debaty głosami 4:1 zadecydowali, że celniejsze argumenty należały do strony przeciwnej. Następna debata za rok.

Dziękujemy za świetne przygotowanie mówców oraz super organizację uczniom klasy 3 d.

 20180530_145625 (1) 20180530_145705_2 20180530_145723 (1) 20180530_150655

 

 

Zaszufladkowano do kategorii News

Regulamin szkolnej debaty

Regulamin szkolnej debaty:

Czy Polacy są bardziej, tak samo czy mniej tolerancyjni niż inne narody ?

  1. Debata odbędzie się w środę , 30 maja 2018r, o godzinie 14:40 w sali nr 26.
  2. Organizatorem debaty jest klasa III d, w ramach działań Szkolnego Klubu Europejskiego.
  3. Opiekę merytoryczną nad debatą sprawuje pani Barbara Czepik.
  4. Każdy uczestnik musi być przygotowany na przedstawienie argumentów „za” lub „przeciw”.
  5. Strony wybierają swoich Liderów, którzy będą odpowiedzialni za podsumowanie wystąpienia własnej drużyny.
  6. O kolejności wystąpień zadecyduje losowanie. Wystąpienia trwają obydwu stron po 1 minucie.
  7. Debatę rozpocznie marszałek debaty – szef Klubu Europejskiego M. Opaliński.
  8. Debata trwa ok. 40 minut.
  9. W czasie debaty zabronione jest wyśmiewanie, obrażanie i krytykowanie strony przeciwnej. Nad przebiegiem debaty czuwają, opiekun klubu, marszałek debaty, sekretarz.

Serdecznie zapraszam do udziału.

Zaszufladkowano do kategorii News

Dzień Europy

9 maja – Dzień Europy.
Co wspólnego mają Wieża Eiffla, Wielkie Jeziora Mazurskie, Mona Lisa, 9 Symfonia Beethovena i Old Amsterdam? To nasze europejskie dziedzictwo kulturowe. W 2018 r. w całej UE świętujemy jego różnorodność. Również tegoroczne obchody Dnia Europy (9 maja) odbędą się pod hasłem „Nasze dziedzictwo: tu przeszłość spotyka się z przyszłością”. Dzień Europy (9 maja) jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. 9 maja przypada rocznica podpisania historycznej „deklaracji Schumana”. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r., Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch kolejnej wojny. Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska.

PRZYSZŁOŚĆ, KTÓRA CZERPIE Z PRZESZŁOŚCI

W tym roku, tematem przewodnim obchodów Dnia Europy w całej Unii Europejskiej będzie Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego (ERKD). Współczesne rozumienie dziedzictwa kulturowego wykracza już poza ramy zabytku architektonicznego, pomników, literatury, sztuki czy pięknych przedmiotów. Dziedzictwo kulturowe to także rzemiosło, którego uczymy się od naszych przodków, baśnie, które opowiadamy naszym dzieciom, tradycyjne potrawy czy filmy, które oglądamy i z którymi się identyfikujemy. To zarówno europejskie miasta, jak i nasze środowisko naturalne, fauna i flora

25 LAT JEDNOLITEGO RYNKU

Dodatkowym tematem poruszanym w ramach obchodów Dnia Europy jest 25-lecie Jednolitego Rynku. Jednolity rynek oferuje nam możliwości, o jakich nasi rodzice i dziadkowie mogli tylko marzyć. Zniknęły liczne bariery istniejące w Unii Europejskiej. Obywatele europejscy mogą dzisiaj swobodnie podróżować, studiować, pracować, mieszkać i zakładać rodziny za granicą. Mogą kupować to, co chcą, tam, gdzie chcą. Korzystają też z większego wyboru i niższych cen. Europejskie przedsiębiorstwa – duże i małe – mogą rozszerzać swoją bazę klientów i jest im łatwiej prowadzić wymianę produktów i usług w całej UE.

W ciągu ostatnich 25 lat integracja naszych gospodarek w ramach jednolitego rynku zapewniła miliony nowych miejsc pracy i uczyniła z UE największą gospodarkę na świecie – 500 milionów konsumentów, którzy są jej siłą, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i globalnym.

Wkład w rozwój gospodarki Jednolitego Rynku ma także dziedzictwo kulturowe.  W sektorze dziedzictwa kulturowego zatrudnienie znajduje dziś ponad 300 tys. osób w całej Unii Europejskiej, a 7,8 mln miejsc pracy – na przykład w turystyce czy budownictwie – jest z nim pośrednio związanych. Według Banku Światowego, na każdy milion dolarów zainwestowanych w renowacje, powstaje 31,3 miejsca pracy – dla porównania, ta sama kwota zainwestowana w przemysł wytwórczy generuje 21,3 miejsca pracy.

OD WĘGLA I STALI PO ZJEDNOCZONĄ EUROPĘ

Koncepcja Roberta Schumana, polegała na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Chodziło o kontrolowanie przemysłu pracującego na potrzeby wojska i zatrzymanie wyścigu zbrojeń. Powołano Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, a w 1957 roku Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Euroatom, które stały się zalążkiem dzisiejszej Unii Europejskiej. Ponad pół wieku później, dokładnie 66 lat po wystąpieniu Schumana, idea zjednoczonej Europy jest nadal żywa. Pomimo istniejących wewnętrznych rozbieżności w niektórych kwestiach, dzisiejsza Europa jest obszarem demokracji, pokoju i rozwoju gospodarczego.

Komisja Europejska jest organem wykonawczym Unii Europejskiej, niezależnym od rządów państw członkowskich UE. Zadaniem Komisji jest reprezentowanie interesów UE jako całości. KE przygotowuje projekty nowych aktów prawnych, które następnie prezentuje Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie UE. Jest również odpowiedzialna za wprowadzanie w życie ustawodawstwa wspólnotowego, prowadzi programy unijne, nadzoruje wszystkie unijne agencje i zarządza budżetem UE. Komisja Europejska ma swoje przedstawicielstwa we wszystkich krajach członkowskich UE.

PRZEBIEG OBCHODÓW DNIA EUROPY W WARSZAWIE. Podobnie, jak w innych krajach UE, także w Polsce tysiące osób weźmie udział w szeregu wydarzeń organizowanych z okazji święta Europy. W Warszawie odbędą się dwa główne wydarzenia: Dzień Otwarty – 9 maja br. (wtorek), w godzinach 11.30 – 14.30, przed siedzibą Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, na ul. Jasnej 14/16a w Warszawie, odbędzie się Dzień Otwarty. Mieszkańcy Warszawy będą mogli dowiedzieć się więcej na temat dziedzictwa kulturowego zjednoczonej Europy, a także wziąć udział w zaplanowanych w tym dniu aktywnościach – mieszkańcy Warszawy będą mogli spróbować koktajli owocowo-warzywnych, których smaki kojarzą się z danymi krajami UE, wybrać się w podróż po europejskich ikonach architektury dzięki fotobudce z green boxem, a także wziąć udział w tanecznym Flash Mobie, w którym jako podkład muzyczny wykorzystana zostanie „Oda do Radości” – oficjalny hymn Unii Europejskiej. Miasteczko Europejskie – 12 maja br. (sobota) w godzinach 10.00 – 15.00 na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, otwarte będzie Miasteczko Europejskie. Podczas rodzinnego pikniku europejskiego, mieszkańcy stolicy oraz goście spoza Warszawy będą mogli pogłębić swoją wiedzę na tematy europejskie i jednocześnie miło i rodzinne spędzić majowy weekend.

240px-Flag_of_Europe.svg

Źródło: https://ec.europa.eu/poland/events/europe-day_pl

Zaszufladkowano do kategorii News

Rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.e650c098-c8b9-449c-bb08-1760ac67e5ec

Foto: Yad Vashem

19 kwietnia 1943 r., w wigilię święta Pesach, wybuchło powstanie w warszawskim getcie. Do walki z Niemcami stanęło kilkuset członków Żydowskiej Organizacji Bojowej , podzielonych na 22 grupy pod dowództwem Mordehaja Anielewicza oraz ponad 150 żołnierzy żydowskich. Przez pierwsze dni powstańcy prowadzili walki uliczne, atakując granatami i butelkami z benzyną wkraczające oddziały niemieckie. Przy bramie getta przy ul. Wałowej powstańcy powstrzymali kolumnę SS detonując specjalną minę. Symbolem powstania stały się flaga żydowska i polska zawieszone  na wysokiej kamienicy przy pl. Muranowskim, gdzie zacięty opór przez kilka dni stawiało zgrupowanie pod dowództwem Pawła Frenkla. Ciężkie walki przy ul. Świętojerskiej toczyli żydowscy bojowcy dowodzeni przez Marka Edelmana. W pierwszym dniu powstania oddział dywersji Armii Krajowej,  podjął nieudaną próbę wysadzenia muru getta przy ul. Bonifraterskiej. Podczas powstania pod murami getta oddziały Armii Krajowej przeprowadziły jeszcze kilka akcji bojowych przeciwko Niemcom. 8 maja 1943 r. Niemcy otoczyli bunkier dowództwa ŻOB przy ul. Miłej 18. Ponad 100 bojowców, wśród nich Mordechaj Anielewicz, udusiło się dymem lub popełniło samobójstwo, nie chcąc wpaść w ręce Niemców. Jednak walki pojedynczych grup powstańczych trwały dalej, aż do 16 maja. Tego dnia wieczorem na znak zwycięstwa Niemcy wysadzili w powietrze znajdującą się poza terenem getta szczątkowego Wielką Synagogę przy ul. Tłomackie. Stroop zapisał w swoim raporcie: „Była dzielnica żydowska w Warszawie przestała istnieć”. Po powstaniu Niemcy zrównali teren getta z ziemią. Dowodzący siłami niemieckimi Jürgen Stroop podał w swoim raporcie o zniszczeniu getta, że jego oddziały ujęły lub zabiły ponad 56 tys. Żydów oraz wykryły 631 bunkrów. Dane te są zawyżone. Historycy szacują, że podczas likwidacji getta 7 tys. schwytanych Żydow Niemcy rozstrzelali na miejscu, 7 tys. wywieźli na śmierć do Treblinki, a 36 tys. deportowali do obozów pracy na Lubelszczyźnie.

Symbolem tragicznych wydarzeń w getcie są żółte żonkile.z23282901V

Zaszufladkowano do kategorii News

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Z okazji ważnych rocznic historycznych Szkolny Klub Europejski prezentuje mini audycje radiowe, tym razem jest to audycja poświęcona Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
14 listopada 2007 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił .  Zbrodnia miała miejsce wiosną 1940 roku. 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z dnia 5 marca 1940 roku (tzw. decyzja katyńska) zostało skazanych na rozstrzelanie. Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył głowy z broni krótkiej, dokonała radziecka policja polityczna NKWD. W latach 1940–1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską.  13 kwietnia 1990 roku,  po pięćdziesięciu latach od dokonania mordu władze Związku Radzieckiego przyznały, że była to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”. Michaił Gorbaczow przekazał prezydentowi Wojciechowi Jaruzelskiemu listy przewozowe NKWD z obozów w Kozielsku i Ostaszkowie oraz spis jeńców obozu w Starobielsku. Od tego dnia, Dzień Pamięci obchodzono przez kilkanaście lat, jako Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia. Ofiary zbrodni katyńskiej pogrzebano w masowych grobach w Katyniu pod Smoleńskiem, w przypadku około 6–7 tysięcy ofiar w innych nieznanych miejscach. Rozstrzeliwań dokonywano w ścisłej tajemnicy, ale już w 1943 roku ujawniono zbiorowe groby w Katyniu koło Smoleńska.

Z okazji 70 rocznicy zbrodni katyńskiej 10 kwietnia 2010 roku, na miejsce zbrodni udała się delegacja rządowa z parą prezydencką na pokładzie. Samolot ten rozbił się pod Smoleńskiem. Wszyscy, 96 uczestników lotu zginęli na miejscu…  Uroczystość została odwołana, a dzień zapisał się czarną kartą w historii Polski.

Mamy nadzieję, że dzięki tej audycji każdy z nas będzie bardziej świadomy tego, jak bardzo tragiczna była zbrodnia katyńska dla polskich obywateli.285199

 

źródło zdjęcia: polskaniezywkla.pl

Zaszufladkowano do kategorii News