Progi punktowe w roku szkolnym 2019/2020

Po GIMNAZJUM:

Klasa Kierunek Najniższa liczba punktów
1A Technik realizacji nagrań (ang-hisz) 136.4
Technik realizacji nagłośnień (ang-niem) 129
1B Technik programista (ang-hisz) 144.6
Technik programista (ang-niem) 143.8

Po SZKOLE PODSTAWOWEJ:

Klasa Kierunek Najniższa liczba punktów
1C Technik informatyk (ang-hisz) 141.75
Technik informatyk (ang-niem) 143.4
1D Technik realizacji nagrań (ang-hisz) 145.55
Technik realizacji nagłośnień (ang-niem) 134.05
1E Technik programista (ang-hisz) 152.4
Technik programista (ang-niem) 149.4