Technikum Kinematograficzno-Komputerowe

Progi punktowe w roku szkolnym 2020/2021

Klasa Kierunek Najniższa liczba punktów
1A Technik realizacji nagrań (ang-hisz) 118
Technik realizacji nagłośnień (ang- hisz) 104,55
1B Technik informatyk (ang-niem) 132,35
Technik programista (ang-niem) 142,45