Technikum Kinematograficzno-Komputerowe
 • Pomoc socjalna

  Pomoc socjalna

  • 2020-09-02

  W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym przekazujemy zainteresowanym rodzicom aktualne informacje.

  1. Od roku szkolnego 2020/2021 kompetencje dotyczące rozpatrywania wniosków, wydawania decyzji administracyjnych oraz rozliczania stypendiów i zasiłków szkolnych przekazane zostały ośrodkom pomocy społecznej (OPS). Zgodnie z tą decyzją wypełnione wnioski należy składać w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

  2. Nastąpiły zmiany w katalogu wydatków możliwych do finansowania w ramach stypendiów szkolnych. Wsparcie finansowe wynosi miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł i pokrywa wydatki na:
  - zakup komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu
  - zakup podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w nauce
  - zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej
  - pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych i edukacyjnych poza szkoła.

  3. Wypełnione wnioski (wzory w załącznikach) należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej do 15 września 2020 r.

  Informacje dotyczące rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym znajdziecie Państwo pod następującym adresem: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/22406-rzadowy-program-pomocy-uczniom. Termin składania wniosków w szkole mija 11 września 2020 r.

  Załączniki do pobrania:
  Broszura informacyjna
  Wniosek o stypendium szkolne
  Wniosek o zasiłek szkolny