Technikum Kinematograficzno-Komputerowe
 • Potwierdzanie woli przyjęcia

  Potwierdzanie woli przyjęcia

  • 2021-07-21

  22 lipca 2021 ok 10:00 zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszej szkoły (informację można również sprawdzić na koncie kandydata w elektronicznym systemie rekrutacji).

  Od 23 lipca 2021 od godziny 9:00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki, poprzez złożenie następujących dokumentów:
  1. oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
  3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, (w przypadku braku zaświadczenia – oświadczenie),
  4. trzy aktualne podpisane fotografie,
  5. kwestionariusz osobowy ucznia.

  Komisja rekrutacyjne pracuje w godzinach 9:00 – 14:00

  Dokumenty do pobrania:
  Kwestionariusz ucznia WORD
  Kwestionariusz ucznia PDF
  Oświadczenie badania PDF