Technikum Kinematograficzno-Komputerowe
 • Potwierdzanie woli przyjęcia

  Potwierdzanie woli przyjęcia

  • 2022-07-12

  20 lipca 2022 r. ok 10:00 zostaną wywieszone w szkole listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszej szkoły (informację można również sprawdzić na koncie kandydata w elektronicznym systemie rekrutacji).

  Od 21 lipca od godziny 9:00 do 27 lipca do godziny 15:00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki, poprzez złożenie następujących dokumentów:
  1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
  3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, (w przypadku braku zaświadczenia – oświadczenie)
  4. trzy aktualne podpisane fotografie,
  5. kwestionariusz osobowy ucznia.

  Komisja rekrutacyjna pracuje w godzinach 9:00 – 14:00

  Dokumenty do pobrania:
  Kwestionariusz ucznia PDF
  Kwestionariusz ucznia WORD
  Oświadczenie badania PDF
  Oświadczenie badania WORD

  W przypadku niezakwalifikowania się do naszej szkoły można złożyć podanie o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej według wzoru w załączniku:
  Podanie rekrutacja uzupełniająca PDF
  Podanie rekrutacja uzupełniająca WORD