Technikum Kinematograficzno-Komputerowe
 • Potwierdzanie woli przyjęcia

  Potwierdzanie woli przyjęcia

  • 2023-07-18

  21 lipca do godz. 12:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszej szkoły (informację można również sprawdzić na koncie kandydata w elektronicznym systemie rekrutacji).

  Od 21 lipca od godziny 12:00 do 26 lipca do godziny 15:00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki, poprzez złożenie następujących dokumentów:
  1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
  3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku braku zaświadczenia – oświadczenie)
  4. trzy aktualne podpisane fotografie
  5. kwestionariusz osobowy ucznia
  6. deklaracje wyboru drugiego języka (tylko dla zawodów technik informatyk i technik programista).

  Komisja rekrutacyjna pracuje w godzinach 9:00 – 14:00

  W przypadku niezakwalifikowania się do naszej szkoły można złożyć podanie o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej.

  Dokumenty do pobrania:
  Kwestionariusz ucznia
  Oświadczenie badania / deklaracja wyboru drugiego języka
  Podanie rekrutacja uzupełniająca