Technikum Kinematograficzno-Komputerowe
 • Potwierdzanie woli przyjęcia

  Potwierdzanie woli przyjęcia

  • 2020-08-04

  Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do Technikum Kinematograficzno-Komputerowego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Warszawie zostaną wywieszone w szkole zgodnie z harmonogramem 12 sierpnia 2020 r.

  Od 13 do 18 sierpnia 2020 r. kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki, poprzez złożenie następujących dokumentów:
  1. oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
  3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W przypadku badań w późniejszym terminie, prosimy o wypełnienie oświadczenia LINK DO POBRANIA OŚWIADCZENIA
  4. trzy aktualne podpisane fotografie
  5. kwestionariusz osobowy ucznia LINK DO POBRANIA

  Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej:
  13 - 18 sierpnia 2020 godz. 9.00 - 14.00

  Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Microsoft Office 365 dostępnym do pobrania TUTAJ