Rekrutacja uzupełniająca

W szkołach, w których po ogłoszeniu list kandydatów przyjętych nadal będą wolne miejsca prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca. Informacja o wolnych miejscach w szkołach dostępna będzie w elektronicznym systemie rekrutacyjnym 25 lipca od godz. 15.00.

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się bez użycia elektronicznego systemu rekrutacji.

Podania o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej do szkoły składa się w formie papierowej do każdej wybranej szkoły w terminie od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00 (na drukach szkolnych).

Przyjmowanie dokumentów:
Sala 13 (I piętro)
26, 29 lipca od godz. 8.00 do 15.00
30 lipca od godz. 8.00 do 12.00

Do podania należy dołączyć kopie świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.
Do podania dołącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych.

Szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia 19 sierpnia o godz. 12.00.

W terminie od 19 sierpnia od godz. 12.00 do 27 sierpnia do godz. 16.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego.

Szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół w postępowaniu uzupełniającym 28 sierpnia o godz. 10.00.

Wolne miejsca w Technikum Kinematograficzno-Komputerowym im. Krzysztofa Kieślowskiego

Po gimnazjum:
- Technik realizacji nagrań (ang-hisz)- 1 wolne miejsce
- Technik realizacji nagłośnień (ang-niem) - 2 wolne miejsca
- Technik programista (ang-hisz) - 1 wolne miejsce
- Technik programista (ang-niem) - BRAK

Po szkole podstawowej:
- Technik informatyk (ang-hisz) - BRAK
- Technik informatyk (ang-niem) - 2 wolne miejsca
- Technik realizacji nagrań (ang-hisz) - BRAK
- Technik realizacji nagłośnień (ang-niem) - 1 wolne miejsce
- Technik programista (ang-hisz) - 3 wolne miejsca
- Technik programista (ang-niem) - BRAK

Pliki do pobrania
Podanie rekrutacja uzupełniająca PDF
Podanie rekrutacja uzupełniająca - plik WORD (edytowalny)