Technikum Kinematograficzno-Komputerowe
 • Rekrutacja - uzupełnianie wniosków

  Rekrutacja - uzupełnianie wniosków

  • 2023-06-23

  Godziny pracy Komisji rekrutacyjnej:
  23 czerwca - 06 lipca 2023 r. 9:00 – 14:00
  07-12 lipca 2023 r. 8:00 – 15:00

  W dniach 23 czerwca – 12 lipca 2023 r. kandydaci uzupełniają wnioski o kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię wyników egzaminu ósmoklasisty. Kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę podstawową.

  20 lipca 2023 r. o godz. 14:00 zostaną wywieszone w szkole listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszej szkoły (informację można również sprawdzić na koncie kandydata w elektronicznym systemie rekrutacji).