Technikum Kinematograficzno-Komputerowe

Technik informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

 • Język polski
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Fizyka

Kwalifikacje zawodowe

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Rozszerzenie

 • Matematyka
 • Język angielski

Drugi język

 • niemiecki
Lata nauki 5 lat
Dokument ukończenia: Dyplom technik informatyk

Program nauczania zawodu Technik informatyk (symbol cyfrowy zawodu: 351203) przyporządkowany do branży teleinformatycznej (INF), składa się z dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie:
- INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
- INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Technik informatyk obsługuje, naprawia i konserwuje komputery typu PC oraz komputery i urządzenia mobilne, posługując się gotowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym. Do jego zadań należy montowanie oraz eksploatacja systemów oraz lokalnych sieci komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Zajmuje się również programowaniem aplikacji internetowych, w tym projektowaniem, tworzeniem i administracją stronami WWW i systemami zarządzania treścią. Wykonuje oraz nadzoruje prace lokalnych sieci komputerowych oraz projektuje, opracowuje, administruje i użytkuje bazy danych.

Praca w zawodzie technika informatyka wykonywana jest w budynku. W pracy technika informatyka dominuje forma pracy indywidualnej, która wiąże się z również z kontaktami ze współpracownikami. Godziny pracy są przeważnie stałe i czas pracy zwykle nie przekracza 8 godzin dziennie. W mniejszych firmach branży informatycznej praca jest zwykle jednozmianowa, najczęściej tylko w dzień. Kandydaci do pracy w dużych zakładach z branży IT muszą się liczyć z systemem pracy zmianowej, często siedem dni w tygodniu. W sytuacjach awaryjnych wymagana jest duża dyspozycyjność oraz praca aż do usunięcia usterki. Wykonywanie pracy w zawodzie technik informatyk w zależności od otrzymanego zlecenia wymaga również wyjazdów poza miejsce pracy. Technik informatyk pracuje najczęściej w pozycji siedzącej (co powodować może choroby narządów ruchu oraz kręgosłupa). Nie jest wymagane od niego noszenie ubrania roboczego.

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

  • przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;
  • administrowanie systemami operacyjnymi;
  • serwisowanie i naprawianie urządzeń techniki komputerowej;
  • przygotowanie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej.
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

  • tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych;
  • programowanie aplikacji internetowych;
  • tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią.