Technik informatyk

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

 • Język polski
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Fizyka

Kwalifikacje zawodowe

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Rozszerzenie

 • Matematyka

Drugi język

 • hiszpański lub niemiecki
Lata nauki 5 lat
Dokument ukończenia: Dyplom technik informatyk
 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

  • przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;
  • administrowanie systemami operacyjnymi;
  • serwisowanie i naprawianie urządzeń techniki komputerowej;
  • przygotowanie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej.
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

  • tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych;
  • programowanie aplikacji internetowych;
  • tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią.