Technikum Kinematograficzno-Komputerowe

unia europejska

 • Tytuł projektu:

  Tytuł projektu: "Akademia kwalifikacji"

  • 2021-02-25

  Oś priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu
  Działanie 10.3 – Doskonalenie zawodowe
  Poddziałanie 10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów
  Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.10.2023
  Wartość projektu: 1 008 904,25 zł
  Kwota dofinansowania: 854 468,85 zł

  Cel główny projektu

  Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego Technikum Ekonomicznego nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Warszawie oraz Technikum Kinematograficzno-Komputerowego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Warszawie, odpowiadającego na aktualne potrzeby rynku pracy w branżach logistyki, ekonomii i rachunkowości, programowania i informatyki poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz staży dla uczniów, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli oraz stworzenie 2 pracowni szkolnych odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

  Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie zdobędą nowe kompetencje umożliwiające im podjęcie pracy w dynamicznie rozwijających się na rynku lokalnym branżom: logistyce, IT oraz finansach i rachunkowości.

  Efekty projektu:

  - 270 uczniów skorzysta z zajęć takich jak np.: programowanie w Javascript i Framework Django, język angielski, matematyka, zarządzanie czasem.
  - 72 uczniów weźmie udział w stażach zawodowych u pracodawców takich jak np.: Citi Bank Handlowy, ABC Data, Samsung Electronics.
  - 17 nauczycieli skorzysta z kursów takich jak m.in.: podstawy rachunkowości, kadry i płace w praktyce, księgowość, język angielski zawodowy, PHP/MySQL, HTML 5 /CSS 3 / SASS.
  - 2 pracownie szkolne zostaną wyposażone w sprzęt odzwierciedlający naturalne warunki pracy (pracownia dla logistyków i programistów).

  Zaplanowane zakupy wyposażenia:

  - 4 monitory interaktywne;
  - 17 komputerów specjalistycznych z monitorami;
  - 1 serwer z okablowaniem;
  - 15 laptopów;
  - 15 tabletów;
  - 1 skrzynia na tablety z możliwością ładowania;
  - 5 szaf serwerowych;
  - 5 paneli krosowych;
  - 25 zarządzalnych urządzeń sieciowych;
  - 1 zasilacz awaryjny;
  - 30 licencji na zakup oprogramowania specjalistycznego do finansów i księgowości.
  Wartość wyposażenia zaplanowanego do zakupu dla szkół to 392 452 zł.