Technikum Kinematograficzno-Komputerowe

unia europejska

 • Przedsięwzięcie pn.

  Przedsięwzięcie pn. "Uczniowie TKK podbijają Włochy!" o numerze 2021-1-PMU-4185, realizowane w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

  • 2022-05-13

  Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego przystępuje do realizacji kolejnego projektu – tym razem w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów". Inicjatywa nosi tytuł "Uczniowie TKK podbijają Włochy!", a w jej ramach 20 uczestników – uczniów naszej szkoły, pod opieką 3 nauczycieli zrealizuje mobilność zagraniczną, obejmującą wdrożenie programu merytorycznego we włoskiej szkole partnerskiej – Liceo Scientifico Statale "Enrico Fermi" oraz programu kulturowego.

  Dzięki implementacji projektu pt. "Uczniowie TKK podbijają Włochy!"" szkoła planuje zrealizować szereg założeń, natomiast za cel główny należy uznać umożliwienie uczniom TKK rozwoju edukacyjnego oraz osobistego z wykorzystaniem nowoczesnych metod oraz zwiększenie ich szansy na znalezienie pracy w przyszłości, poprzez włączenie w działania szkoły inicjatyw w zakresie kształcenia na poziomie europejskim/międzynarodowym.

  Ponadto, planowane jest wypełnienie poniższych celów szczegółowych, tj.:
  1) Wspieranie uczniów w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu wiedzy oraz umiejętności przekładających się na rozwój kompetencji kluczowych, w tym szeregu umiejętności miękkich.
  2) Organizacja wyjazdu na dwutygodniową mobilność edukacyjną do Włoch dla 20 uczniów jesienią 2022 roku.
  3) Udział w projekcie co najmniej 10 osób z mniejszymi szansami, spowodowanymi różnym pochodzeniem, zamieszkaniem na terenach wiejskich czy trudną sytuacją materialną/rodzinną.
  4) Udoskonalenie umiejętności językowych uczniów, w tym w zakresie codziennych kontaktów i wykorzystania języka potocznego, a także słownictwa przydatnego do skutecznego komunikowania się z ludźmi z zagranicy. Lepsza znajomość języka angielskiego oraz podstawowa włoskiego, umożliwią nawiązanie kontaktu z europejskimi klientami, którzy coraz chętniej korzystają z usług w Polsce. Takie działania doprowadzą do wzrostu poziomu infrastruktury usługowej w naszym kraju. Ponadto, wpłynie to na przełamywanie barier językowych wśród naszej młodzieży.
  5) Zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez zmotywowanie do otwierania swoich przedsiębiorstw usługowych i firm w Warszawie i regionie, co może wpłynąć na spadek bezrobocia wśród młodzieży w stolicy.
  6) Rozwój współpracy między szkołą a instytucją partnerską z Włoch, która umożliwi wykorzystanie nowych metod kształcenia i stworzy podstawę związaną z europejskimi standardami edukacji.
  7) Poznanie standardów obowiązujących w innym kraju europejskim. Wpłynie to na zniwelowanie przeszkód związanych z mobilnością, takich jak bariery kulturowe czy komunikacyjne.
  8) Zmotywowanie nauczycieli do rozwoju znanych metod przekazywania wiedzy i poszerzenia ich o nowe narzędzia edukacji, w związku z czym podniesie to prestiż szkoły i przyczyni się do popularyzacji jej działań.

  Realizacja powyższych celów pozwoli na zaspokojenie wielu potrzeb młodej placówki, jaką jest TKK. Poszerzenie bazy partnerów, otwarcie szkoły na nowe możliwości, wskazanie uczniom i nauczycielom drogi rozwoju poprzez inicjatywy europejskie/międzynarodowe przyczyni się do ogólnego wzrostu potencjału placówki oraz poprawy jej prestiżu, dając impuls do rozwoju metod nauczania oraz oferty edukacyjnej.

  W dniach 13-27 maja 2022 r. odbędzie się rekrutacja do przedsięwzięcia. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w inicjatywie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji, jak również złożenia poprawnie wypełnionej "Karty zgłoszenia ucznia" w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio do wychowawców klas, w terminie maksymalnie do 27 maja (piątek).

  Dokumenty do pobrania:
  Regulamin rekrutacji
  Karta zgłoszenia ucznia - docx
  Karta zgłoszenia ucznia - pdf