Technikum Kinematograficzno-Komputerowe

Zebrania z rodzicami

Zebrania godz. 17.30-18.00
Dni otwarte godz. 18.00-19.30

I PÓŁROCZE

Wydarzenie Data
Zebranie dla klas 1 - organizacja roku szkolnego 2022/2023 1 września 2022
Zebranie dla klas 2 - organizacja roku szkolnego 2022/2023 7 września 2022
Zebranie dla klas 3 i klasy 4C, 4D, 4E - organizacja roku szkolnego 2022/2023 7 września 2022
Zebranie dla klas 4A, 4B - organizacja roku szkolnego 2022/2023, organizacja egzaminu maturalnego 28 września 2022
Zebranie i dzień otwarty - informacja o bieżących ocenach
Przewidywane oceny niedostateczne i nieklasyfikowania w klasach 4A i 4B za I półrocze
9 listopada 2022
Zebranie i dzień otwarty
Przewidywane oceny niedostateczne i nieklasyfikowania w klasach 1-3 oraz 4C, 4D, 4E za I półrocze
14 grudnia 2022
Zebranie - podsumowanie klasyfikacji półrocznej 25 stycznia 2023

II PÓŁROCZE

Wydarzenie Data
Dzień otwarty dla klas 1-3, 4C, 4D, 4E
Zebranie dla klas 4A, 4B
Przewidywane oceny roczne w klasach 4A, 4B; (oceny proponowane do 21 marca 2023).
Oceny roczne do 17 kwietnia 2023
22 marca 2023
Zebranie i dzień otwarty dla klas 1-3, 4C, 4D, 4E
Przewidywane oceny roczne w klasach 1-3; (oceny proponowane do 23 maja 2023)
Oceny roczne do 12 czerwca 2023
24 maja 2023