Technikum Kinematograficzno-Komputerowe
 • I mobilność w ramach projektu

  I mobilność w ramach projektu "Po doświadczenie na europejskim rynku pracy!"

  • 2020-09-17

  W terminie 24 sierpnia – 4 września 2020 r. 30 uczniów Technikum Kinematograficzno-Komputerowego im. Krzysztofa Kieślowskiego (19 Techników informatyków oraz 11 Techników realizacji nagrań i nagłośnień), w towarzystwie 3 nauczycieli z ramienia szkoły odbyło praktyki zawodowe w Grecji, w ramach projektu "Po doświadczenie na europejskim rynku pracy!" nr 2019-1-PL01-KA102-061807!

  Pierwsze główne działanie w ramach projektu to mobilność zawodowa uczestników, polegająca na odbyciu 12-dniowego programu, w ramach którego uczniowie mieli możliwość odbycia części obowiązkowych praktyk zawodowych, pracując w miejscach przygotowanych przez greckiego partnera – Kika Mobility Training Center Ltd. i przedsiębiorstwa wybranych branży. Dodatkowo, młodzież wzięła udział w bogatym programie edukacyjno-kulturowym, służącym rozwinięciu kompetencji społecznych i osobistych młodych ludzi. Podczas całego pobytu zagranicą uczniowie pod opieką nauczycieli TKK i mentorów pracowali na różnych stanowiskach, przy zastosowaniu podejścia indywidualnego, jak i zespołowego, umożliwiając uczestnikom zdobycie różnorodnych kompetencji zawodowych, związanych zarówno z pracą samodzielną, jak i grupową. Rozwój umiejętności, ale także nowych postaw, służył podział na mniejsze grupy robocze, w ramach których młodzi ludzie mieli okazję odkryć swoje predyspozycje do bycia liderem lub jednym z równorzędnych członków zespołu.

  W ramach mobilności uczniowie o profilu zawodowym Technik informatyk, dzięki pracy w firmach informatycznych, pod opieką trenerów i mentorów, nabyli specjalistyczne kompetencje i umiejętności zawodowe, takie jak:
  - rozpoznawanie symboli graficznych i oznaczanie elementów systemu komputerowego;
  - dobór komponentów i konfiguracja systemu komputerowego;
  - dobór oprogramowania użytkowego do wykonywania określonych zadań;
  - korzystanie ze sprzętu komputerowego i zabezpieczenia systemu operacyjnego;
  - charakterystyka systemu komputerowego;
  - określanie funkcji systemu operacyjnego;
  - posługiwanie się terminologią sieci komputerowych;
  - charakterystyka typów oprogramowania.

  Uczniowie o profilu zawodowym Technik realizacji nagrań i nagłośnień, dzięki pracy w firmach o ich profilu, pod opieką trenerów i mentorów, nabyli specjalistyczne kompetencje i umiejętności zawodowe, do których zaliczyć należy:
  - charakterystykę cech akustycznych mowy ludzkiej;
  - wykorzystanie właściwości ludzkiego słuchu w procesie produkcji dźwięku;
  - rozróżnianie elementów utworów muzycznych;
  - rozróżnianie typów głośników i mikrofonów oraz scharakteryzowanie ich właściwości;
  - rozróżnianie urządzeń rejestrujących;
  - charakterystyka urządzeń i technik przetwarzania dźwięku;
  - dobór przyrządów pomiarowych.

  W ramach programu edukacyjno-kulturowego, młodzież odwiedziła zapierające dech z piersiach Meteory, popłynęła w rejs na wyspę Skiathos, spacerowała urokliwymi uliczkami drugiego co do wielkości miasta w Grecji – Thessalonik, zwiedziła małą wioskę Paleos Panteleimonas oraz zamek w Platamonas.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego okresu poniżej!