Technikum Kinematograficzno-Komputerowe

Nowoczesny model współpracy

Warsztaty
Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi  i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej (technik telekomunikacji, technik informatyk) nr WND-POWR.02.15.00-00-2009/18
  • Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej (technik telekomunikacji, technik informatyk) nr WND-POWR.02.15.00-00-2009/18

    • 2019-10-25

    INFORMACJE O PROJEKCIE

    1. Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś prior...

    Czytaj więcej