Technikum Kinematograficzno-Komputerowe

Technik programista

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

 • Język polski
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Fizyka

Kwalifikacje zawodowe

 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Rozszerzenie

 • Matematyka
 • Język angielski

Drugi język

 • niemiecki lub hiszpański
Lata nauki 5 lat
Dokument ukończenia: Dyplom technik programista

Technik programista to osoba, która tworzy programy komputerowe w pewnym języku programowania oraz nadzoruje proces ich wdrażania. Zazwyczaj programiści znają co najmniej kilka języków programowania (np. C, C++, Java, Python, PHP, JavaScript), lecz specjalizują się tylko w wybranym z nich. Dla podkreślenia specjalizacji nazwa głównego języka jest dodawana do nazwy stanowiska, np. programista Java.

Współcześni programiści pracują najczęściej w biurach lub laboratoriach komputerowych wyposażonych w sprzęt niezbędny do testowania aplikacji, często też podróżują, by kontaktować się z klientami. Wykorzystują telekonferencje oraz pracę zdalną, ponieważ wiele zadań zawodowych może być wykonywanych bez konieczności przebywania w miejscu pracy.

Programiści, w zależności od specjalizacji, dzielą się na programistów:
- aplikacji, zajmujących się tworzeniem aplikacji komputerowych realizujących określone zadanie, np. wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem,
- systemowi, rozwijający aplikacje oraz systemy nadzorujące pracę sprzętu komputerowego, np. systemy operacyjne, sterowniki, czy systemy zarządzania bazami danych.
- aplikacji internetowych działających w środowisku www,
- aplikacji mobilnych, działających na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, palmtopy czy tablety.

Programiści są jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów. Ma to swoje zalety – możliwość wysokich zarobków, ale także wady - w przypadku awarii programu muszą go niezwłocznie naprawić. Są też narażeni na choroby zawodowe układu kostno-stawowego i wzroku, wywoływane długotrwałą pracą przy komputerze, która negatywnie wpływa na zdrowie człowieka.
Technik programista jest zawodem dwukwalifikacyjnym, więc w cyklu kształcenia przewidywane są dwa egzaminy zawodowe. Pierwszy będzie dotyczył tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Drugi umożliwi uczniom sprawdzenie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, programowania i testowania aplikacji. Uzyskanie pozytywnego wyniku w obu kwalifikacjach będzie równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika programisty.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista, mający potwierdzoną kwalifikację INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, dodatkowo po potwierdzeniu kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik informatyk.

 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

  • tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych;
  • programowanie aplikacji internetowych;
  • tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią;
 • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

  • projektowanie, programowanie i testowanie zaawansowanych aplikacji webowych, desktopowych i mobilnych.