Technikum Kinematograficzno-Komputerowe

Dyrekcja

Dyrektor Technikum Kinematograficzno-Komputerowego im. Krzysztofa Kieślowskiego
Beata Markulis

w sprawach skarg i wniosków przyjmuje:
- poniedziałek godz. 14:00 – 16:30
- czwartek godz. 10:00 – 13:00

Wicedyrektor Technikum Kinematograficzno-Komputerowego im. Krzysztofa Kieślowskiego
Marcin Łoziński

Kierownik Szkolenia Praktycznego
Ewa Ostrowska