Technikum Kinematograficzno-Komputerowe

Dyrekcja

Dyrektor Technikum Kinematograficzno-Komputerowego im. Krzysztofa Kieślowskiego
Beata Markulis

w sprawach skarg i wniosków przyjmuje:
- poniedziałek godz. 11:00 - 13:00
- środa godz. 14:00 - 16:00

Wicedyrektor Technikum Kinematograficzno-Komputerowego im. Krzysztofa Kieślowskiego
Marcin Łoziński

Kierownik Szkolenia Praktycznego
Ewa Ostrowska