Technikum Kinematograficzno-Komputerowe

Technik realizacji nagłośnień

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

 • Język polski
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Fizyka

Kwalifikacje zawodowe

 • AUD.06. Obsługa sceny
 • AUD.07. Realizacja nagłośnień

Rozszerzenie

 • Matematyka
 • Język angielski

Drugi język

 • hiszpański
Lata nauki 5 lat
Dokument ukończenia: Dyplom technik realizacji nagłośnień

Zawód technik realizacji nagłośnień jest zawodem konkretnie sprofilowanym pod realizację dźwięku na estradzie. Zadania zawodowe obejmują: przygotowanie i obsługę systemów nagłośnieniowych, systemów mikrofonowych do nagłośnień uwzględniających różne systemy projekcji, systemów mikrofonowych do nagrań z uwzględnieniem różnych technik rejestracji, przygotowanie i obsługę systemów rejestrująco-odtwarzających, systemów przetwarzających dźwięk. Obsługa odbywa się zarówno we współpracy z realizatorem nagłośnienia FOH, realizatorem nagłośnienia monitorowego, jak i w przypadku prostszych zadań, samodzielnie.
Technik realizacji nagłośnień zajmuje się również edycją, montażem, przetwarzaniem i synchronizacją dźwięku, aż po finalizację projektu dźwiękowego. W zadaniach uwzględnienia również wiedzę z zakresu percepcji dźwięku, elektroakustyki, solfeżu barwy dźwięku oraz instrumentoznawstwa
Technik Realizacji Nagłośnień posiada kompleksowy zbiór wiedzy i umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji: AUD.06 Obsługa sceny oraz AUD.07 Realizacja nagłośnień. W ramach obu kwalifikacji zawodu Technik realizacji nagłośnień kandydat nauczy się kompleksowej obsługi systemów oświetleniowych i nagłośnieniowych. Ponadto opanuje szereg praktycznych umiejętności, takich jak odpowiednie dobieranie urządzeń systemu scenicznego, skonfigurowanie złożonego systemu nagłośnieniowego widowni i sceny, dokonanie obliczeń mocy systemu nagłośnieniowego, ustawianie parametrów technicznych przetworników elektroakustycznych. Kandydat nauczy się przeprowadzania pomiarów odpowiedzi akustycznej systemu nagłośnieniowego, dopasowania fazowego zespołów kolumn głośnikowych, dokonywania korekty barw systemów głośnikowych. Posiądzie obszerną wiedzę z zakresu dobierania, rozmieszczania i podłączania mikrofonów. Opanuje ustawianie i kontrolowanie sygnałów wejściowych oraz wyjściowych w torach miksera. Będzie prawidłowo dobierać elementy systemu elektroakustycznego, przy pomocy obliczeń w oparciu o prawa elektrotechniki oraz dokona konwersji sygnału analogowo-cyfrowego i cyfrowo-analogowego za pomącą urządzeń i odpowiedniego oprogramowania. Dodatkowo będzie biegle i świadomie posługiwać się specjalistyczną terminologią zawodową, wykorzystując dokumentację dotyczącą urządzeń i procesów stosowanych w szeroko rozumianej realizacji dźwięku. Dobierze także właściwe oprogramowanie wspomagające nagłośnienie oraz oświetlenie sceny.
Kompleksowa wiedza Technika realizacji nagłośnień nie zawęża się do aspektów technicznych. Kandydat posiądzie wiedzę z zakresu teorii muzyki i gatunków muzycznych w procesie realizacji zadań zawodowych. Będzie wspomagał się wiedzą z zakresu właściwości słuchu ludzkiego i cech akustycznych źródeł dźwięku. Gruntownie pozna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, zasady kultury i etyki zawodowej oraz w razie potrzeby udzieli pierwszej pomocy.
Istnieje wysokie zapotrzebowanie polskiego rynku pracy w zakresie osób wykwalifikowanych w dziedzinie realizacji nagłośnień. Wraz z rozwojem i upowszechnieniem się specjalistycznej technologii rośnie liczba dużych i małych przedsiębiorstw zajmujących się nagłaśnianiem kameralnych oraz masowych wydarzeń.

 • AUD.06. Obsługa sceny

  • konfigurowanie systemów scenicznych;
  • obsługiwanie systemów scenicznych;
 • AUD.07. Realizacja nagłośnień

  • konfigurowanie systemów nagłośnieniowych;
  • obsługiwanie systemów nagłośnieniowych.