Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020:
Przewodnicząca RR - Anna Panowska kl. 2A
Zastępca Przewodniczącego RR - Beata Kaczurba kl. 3C
Skarbnik RR - Katarzyna Szajdecka kl. 1D

Informujemy, że wpłat na Radę Rodziców można dokonać na konto:

Rada Rodziców
przy Technikum Kinematograficzno-Komputerowym
im. Krzysztofa Kieślowskiego
00-625 Warszawa
ul. Polna 7

PKO BP S.A. VI O/Warszawa
28 1020 1068 0000 1902 0000 3202

Na przelewie proszę podać imię i nazwisko ucznia.