Technikum Kinematograficzno-Komputerowe

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021:
Przewodnicząca RR - Rokosz Aneta kl. 1A
Zastępca Przewodniczącego RR - Sadzyńska Monika kl. 2E
Skarbnik RR - Sławińska-Winiecka Beata kl. 3B

Informujemy, że wpłat na Radę Rodziców można dokonać na konto:

Rada Rodziców
przy Technikum Kinematograficzno-Komputerowym
im. Krzysztofa Kieślowskiego
00-625 Warszawa
ul. Polna 7

PKO BP S.A. VI O/Warszawa
28 1020 1068 0000 1902 0000 3202

Na przelewie proszę podać imię i nazwisko ucznia.