Technikum Kinematograficzno-Komputerowe

Rada Rodziców

Informujemy, że wpłat na Radę Rodziców można dokonać na konto:

Rada Rodziców
przy Technikum Kinematograficzno-Komputerowym
im. Krzysztofa Kieślowskiego
00-625 Warszawa
ul. Polna 7

PKO BP S.A. VI O/Warszawa
28 1020 1068 0000 1902 0000 3202

Na przelewie proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.