Technikum Kinematograficzno-Komputerowe

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

Nazwa kwalifikacji Egzamin
AUD.08. Montaż dźwięku po 2. klasie
AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych po 4. klasie

Informacja o egzaminie zawodowym
https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/o-egzaminie/

Informator o egzaminie
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Informatory/technik_realizacji_nagran.pdf

Harmonogram egzaminów 2023
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/1.2023_PP2012-EPKwZ-18%20VIII%202022.pdf

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

Nazwa kwalifikacji Egzamin
AUD.06. Obsługa sceny po 3. klasie
AUD.07. Realizacja nagłośnień po 4. klasie

Informacja o egzaminie zawodowym
https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/o-egzaminie/

Informator o egzaminie
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Informatory/technik_realizacji_naglosnien.pdf

Harmonogram egzaminów 2023
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/1.2023_PP2012-EPKwZ-18%20VIII%202022.pdf

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

Nazwa kwalifikacji Egzamin
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych po 3. klasie
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych po 4. klasie

Informacja o egzaminie zawodowym
https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/o-egzaminie/

Informator o egzaminie
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Informatory/technik_informatyk.pdf

Harmonogram egzaminów 2023
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/1.2023_PP2012-EPKwZ-18%20VIII%202022.pdf

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

Nazwa kwalifikacji Egzamin
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych po 3. klasie
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji po 4. klasie

Informacja o egzaminie zawodowym
https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/o-egzaminie/

Informator o egzaminie
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Informatory/technik_programista.pdf

Harmonogram egzaminów 2023
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/1.2023_PP2012-EPKwZ-18%20VIII%202022.pdf