Technikum Kinematograficzno-Komputerowe

Egzamin zawodowy

Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

informacja o egzaminie OKE
HARMONOGRAM EGZAMINÓW w 2020 r.
PREZENTACJA O EGZAMINIE DLA RODZICÓW

TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ I NAGŁOŚNIEŃ

W zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje:

Nazwa kwalifikacji Termin egzaminu
ST.02. Realizacja nagrań po II klasie
ST.03. Realizacja nagłośnień po I semestrze IV klasy

Informacje o egzaminie zawodowym w zawodzie Technik realizacji nagrań i nagłośnień
Informator
PODSTAWA PROGRAMOWA TRNiN

PRZYKŁADOWE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI ST.02
Egzamin pisemny
Egzamin pisemny - klucz odpowiedzi
Egzamin praktyczny
Egzamin praktyczny - klucz odpowiedzi

TECHNIK INFORMATYK

W zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje:

Nazwa kwalifikacji Termin egzaminu
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci po III klasie
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych po I semestrze IV klasy

Informacje o egzaminie zawodowym w zawodzie Technik realizacji nagrań i nagłośnień
Informator
PODSTAWA PROGRAMOWA TI