Stołówka

Płatność za obiady za miesiąc marzec

Kwota: 220 zł (22 obiady)
Termin płatności: 5.03.2020 r.

Zasady korzystania z obiadów
w stołówce szkolnej

rok szkolny 2018/2019
 1. Ceny posiłków:
  • obiad w abonamencie:
   zupa, II danie, kompot - 10,00 zł
  • obiad jednorazowy: 14 zł
   wykupienie jednego dania:
   zupa - 4,00 zł
   drugie danie - 10,00 zł
 2. Ceny obiadów w abonamencie:
 3. Wpłata przelewem na konto:

  Grażyna Teklińska "U Grażyny"
  23 1440 1387 0000 0000 1464 5276

  Jeżeli są problemy z zapłatą w wyznaczonym terminie proszę o inwidualny kontakt.

  na dowodzie wpłaty należy wpisać nazwisko, imię, klasę, za jaki miesiąc, ilość obiadów. Potwierdzenie należy dostarczyć do ajenta stołówki w celu wydania miesięcznego abonamentu na obiady.

  Warunkiem korzystania z obiadów jest terminowe dokonanie wpłaty!!!
 4. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego.
 5. Zaległości płatności za posiłki w danym miesiącu powodują wstrzymanie wydawania obiadów od kolejnego miesiąca.
 6. Stołówka szkolna znajduje się na parterze szkoły.
 7. Godziny wydawania obiadów 12:25 - 14:00.
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z OBIADÓW