Technikum Kinematograficzno-Komputerowe

Technik realizacji nagrań

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

 • Język polski
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Fizyka

Kwalifikacje zawodowe

 • AUD.08. Montaż dźwięku
 • AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych

Rozszerzenie

 • Język angielski
 • Matematyka

Drugi język

 • hiszpański
Lata nauki 5 lat
Dokument ukończenia: Dyplom technik realizacji nagrań

Zbiór wiedzy i umiejętności wchodzących w zakres zawodu Technik realizacji nagrań został podzielony pomiędzy kwalifikacje AUD.08. Montaż dźwięku oraz AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych. U podstaw takiego podziału oraz kolejności kwalifikacji leży przekonanie, że w pierwszej kolejności nauka będzie odbywała się z wykorzystaniem uprzednio zarejestrowanego materiału dźwiękowego, jako czynności wymagającej mniejszego zakresu wiedzy, niż realizacja nagrania. Pozwoli to na wprowadzenie uczniów w świat pracy z dźwiękiem od strony teoretycznej oraz praktycznej. W ramach kwalifikacji AUD.08. Montaż dźwięku, uczeń będzie przeprowadzał czynności oceny dźwięku, jego montażu, przetwarzania oraz zdobędzie umiejętności obsługi urządzeń i oprogramowania. Dopiero w ramach drugiej kwalifikacji AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych, samodzielnie przystąpi on do rejestracji dźwięku, a następnie jego postprodukcji, bazując na wiedzy zdobytej w kwalifikacji pierwszej. W ramach zawodu kandydat nauczy się kompleksowej obsługi sprzętu oraz oprogramowania nagraniowego, montażowego i postprodukcyjnego. Ponadto opanuje szereg praktycznych umiejętności zawodowych, tj. posługiwanie się dokumentacją montażową i nagraniową, konfigurowanie systemów do montażu i realizacji nagrań dźwiękowych, ustawiania parametrów przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych, konwerterów plików i innych procesorów sygnałowych. Kandydat nauczy się przeprowadzania rejestracji muzycznych i niemuzycznych źródeł dźwięku, dobierania i ustawiania mikrofonów, przedwzmacniaczy i sprzętu rejestracyjnego, kierując się przy tym wiedzą o właściwościach rejestrowanego źródła. Zdobędzie wiedzę o właściwościach słuchu i narządu głosu ludzkiego, a także akustyce przestrzeni odsłuchowej i nagraniowej, aby lepiej kontrolować proces realizacji nagrań. Będzie prawidłowo dobierał elementy systemu elektroakustycznego w oparciu o prawa elektrotechniki. Ponadto będzie wykorzystywał system MIDI do kontroli studia dźwiękowego oraz użyje sekwencerów oraz instrumentów MIDI do zapisu i generowania materiału muzycznego. Dodatkowo będzie biegle i świadomie posługiwać się specjalistyczną terminologią zawodową, również obcojęzyczną, wykorzystując dokumentację dotyczącą urządzeń i procesów stosowanych w szeroko rozumianej realizacji nagrań dźwiękowych. Dobierze także właściwe oprogramowanie wspomagające proces montażu i realizacji nagrań dźwiękowych.
Kompleksowe wykształcenie Realizatora nagrań nie zawęża się do aspektów technicznych. Kandydat posiądzie także wiedzę z zakresu podstaw wiedzy o muzyce i gatunkach muzycznych oraz będzie potrafił posłużyć się nią w procesie realizacji zadań zawodowych. Ponadto pozna on ogólne oraz szczególne przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii oraz organizacji środowiska pracy, jak również zasady kultury i etyki zawodowej. W procesie kształcenia kandydat nauczy się również zasad współdziałania w zespole oraz komunikacji interpersonalnej. Wszystko to pozwoli na wszechstronne wykształcenie specjalisty, gotowego do podjęcia pracy w branży.

 • AUD.08. Montaż dźwięku

  • wykonywanie montażu materiału dźwiękowego;
  • przetwarzanie i archiwizacja materiału dźwiękowego;
 • AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych

  • rejestrowanie materiału dźwiękowego;
  • wykonywanie postprodukcji materiału dźwiękowego;
  • wykorzystanie systemu MIDI.