Technikum Kinematograficzno-Komputerowe

Jak my, jako uczniowie, możemy wpłynąć na poprawę warunków szkolnych?
Odpowiedź na to pytanie znajdziecie podczas wydarzenia projektu nowaEdukacja

Projekt nowaEdukacja jest realizowany w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. Dedykowany jest uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych! Celem jest podniesienie świadomości na temat edukacji i roli samorządów uczniowskich poprzez interaktywne i edukacyjne spotkanie, zawierające elementy dyskusji, paneli oraz praktycznych zajęć. Uczestnicy z ponad 200 szkół w Polsce będą mieć okazję dzielić się swoimi pomysłami i doświadczeniami, co pozwoli im zdobyć konkretne umiejętności niezbędne do efektywnego pełnienia funkcji w samorządach uczniowskich. “Naszym głównym celem jest podniesienie kompetencji młodzieży, aby mogli skuteczniej reprezentować społeczności uczniowskie i współpracować z organami szkolnymi. Działając razem, tworzymy zaangażowanych i świadomych liderów, co pozytywnie wpłynie na kulturę szkolną oraz relacje między nauczycielami.” Więcej informacji na

Instagram: https://www.instagram.com/nowa.edukacja/
Strona www: https://nowaedukacja.eu/
TikTok: https://www.tiktok.com/@nowa.edukacja

Projekt jest realizowany w ramach programu grantowego InQbator Q Działaniu realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom. Projekt jest współfinansowany przez m.st. Warszawa.