Technikum Kinematograficzno-Komputerowe

Szkolny zestaw programów nauczania dla Technikum Kinematograficzno-Komputerowego obowiązujący od roku szkolnego 2020/2021

Klasa 1:

Pobierz szkolny zestaw programów nauczania

Klasa 2:

Pobierz szkolny zestaw programów nauczania

Klasa 3:

Pobierz szkolny zestaw programów nauczania po gimnazjum

Pobierz szkolny zestaw programów nauczania po szkole podstawowej

Klasa 4:

Pobierz szkolny zestaw programów nauczania