Technikum Kinematograficzno-Komputerowe

unia europejska

 • Szkolenie z frameworka Django

  Szkolenie z frameworka Django

  • 2022-10-10

  W dniach 3 – 8 października 2022 r. odbyło się pierwsze szkolenie z zakresu tworzenia aplikacji internetowych z użyciem frameworka Django oraz poszerzenia umiejętności zastosowania języka Python.

  Szkolenie odbyło się w ramach projektu "Akademia kwalifikacji"
  Projekt realizowany jest w TKK od roku szkolnego 2020/2021 i będzie realizowany do końca obecnego roku szkolnego.

  "Akademia kwalifikacji" nr RPMA.10.03.01-14-d952/20
  Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020