Technikum Kinematograficzno-Komputerowe

unia europejska

 • Szkolenie z frameworka Angular

  Szkolenie z frameworka Angular

  • 2022-10-31

  W dniach 20 – 29 października 2022 r. odbyło się drugie szkolenie z zakresu tworzenia aplikacji internetowych. Tym razem uczniowie szkolili się z frameworka Angular oraz poszerzenia umiejętności zastosowania języka JavaScript.
  Uczniowie otrzymali certyfikaty, które zwiększają ich szanse na rynku pracy.

  Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Akademia kwalifikacji”
  Projekt realizowany jest w TKK od roku szkolnego 2020/2021 i będzie realizowany do końca obecnego roku szkolnego.

  „Akademia kwalifikacji” nr RPMA.10.03.01-14-d952/20
  Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020