Technikum Kinematograficzno-Komputerowe
 • II mobilność w ramach projektu

  II mobilność w ramach projektu "Po doświadczenie na europejskim rynku pracy!" już za nami

  • 2020-10-29

  Druga grupa uczniów z TKK wyjechała do Grecji! W okresie 5 – 16 października 2020 r. kolejnych 30 uczniów i 3 nauczycieli naszej szkoły udała się na praktyki zagraniczne do słonecznej Grecji. Wyjazd odbył się w ramach projektu Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, pt. "Po doświadczenie na europejskim rynku pracy!" nr 2019-1-PL01-KA102-061807.

  Podobnie jak w przypadku pierwszej grupy, za granicę wyjechało 20 uczniów kształcących się w ramach kierunku Technik informatyk oraz 10 osób zdobywających wykształcenie w zawodzie Technik realizacji nagrań i nagłośnień. W Grecji odbyli część obowiązkowych praktyk zawodowych (80 ze 160 wymaganych godzin), wykonując zadania adekwatne do konkretnego profilu.

  W ramach dwutygodniowego stażu za granicą, Technicy informatycy wykonywali zadania zawodowe wynikające z aktualnych potrzeb firmy w zakresie projektowania, tworzenia, konfigurowania, administrowania i montażu sieci komputerowej, z wykorzystaniem znanych metod i narzędzi, pod czujnym okiem mentora. Ich zakres obejmował następujące działania:
  - organizacja miejsca pracy;
  - obsługa urządzeń techniki komputerowej;
  - ochrona danych osobowych w systemach informatycznych;
  - obsługa systemów operacyjnych (Windows, Linux, Android, MacOS);
  - konfiguracja sprzętu i oprogramowania komputerowego do różnych zastosowań;
  - testowanie i diagnostyka sprzętu komputerowego;
  - instalacja i aktualizacja systemu operacyjnego i aplikacji;
  - wykrywanie zagrożeń systemu operacyjnego, takich jak wirusy, robaki i zapobieganie zagrożeniom;
  - naprawa awarii systemów operacyjnych;
  - tworzenie kopie bezpieczeństwa systemów operacyjnych;
  - sporządzanie dokumentacji technicznej urządzeń sieciowych;
  - projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej;
  - identyfikacja urządzeń sieciowych na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu;
  - poznanie aktywnych urządzeń: przełącznik, ruter, punkt dostępowy;
  - obsługa karty sieciowej;
  - korzystanie z narzędzi do monitorowania ruchu sieciowego (Wireshark i inne);
  - poznanie metod wyszukiwania awarii lokalnej sieci komputerowej;
  - stosowanie zasad konfiguracji sterowników urządzeń peryferyjnych;
  - administracja siecią komputerową;
  - tworzenie instalacji strukturalnej;
  - montaż szafy rakowej;
  - zaciskanie przewodów sieciowych i gniazd ethernetowych;
  - testowanie i usuwanie problemów w sieci strukturalnej;
  - instalacja switcha zarządzalnego;
  - konfiguracja ruterów i urządzeń zabezpieczających typu zapora sieciowa (ang. firewall);
  - diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych;
  - wykonywanie czynności montażowych;
  - serwisowanie sprzętu komputerowego – laptopów, tabletów;
  - konfiguracja podstawowych usług na Windows Server.

  W ramach 2-tygodniowego stażu zagranicznego, Technicy realizacji nagrań i nagłośnień wykonywali zadania zawodowe wynikające z aktualnych potrzeb firmy, wykorzystując poznane metody i narzędzia, pod czujnym okiem mentorów. Ich zakres obejmował następujące działania:
  - organizacja miejsca pracy;
  - stosowanie technik mikrofonowych: MM, ORTF, AB, MS, XY, Decca Tree;
  - działania na elementach pomocniczych: statywy i uchwyty do pracy z mikrofonami;
  - planowanie adaptacji akustycznej planu nagraniowego;
  - wykonywanie adaptacji akustycznej planu nagłośnieniowego;
  - izolacja akustyczna i przygotowanie akustyczne pomieszczeń;
  - tworzenie połączeń monofonicznych, stereofonicznych i wielokanałowych;
  - analizowanie planu nagrań;
  - instalowanie urządzeń na planie nagraniowym;
  - analiza dokumentacji technicznej mikrofonów;
  - dobór mikrofonów w oparciu o ich specyfikację techniczną;
  - stosowanie monofonicznych i stereofonicznych technik mikrofonowych;
  - dobór technik mikrofonowych do danych instrumentów;
  - dokonywanie analizy warunków realizacji dźwięku;
  - przygotowywanie komputera do pracy z dźwiękiem;
  - konfiguracja i obsługa sprzętowych konsolet mikserskich;
  - dobór i rozmieszczanie urządzeń we współpracy z realizatorem dźwięku, w oparciu o plan realizacji dźwięku;
  - analiza danych znamionowych urządzeń;
  - dobór urządzeń do pracy w różnych systemach połączeń;
  - dobór parametrów urządzeń w oparciu o istniejące połączenia;
  - stosowanie zasad kosztorysowania;
  - dobór sprzętu do realizacji nagłośnienia zgodnie z wymaganiami akustyki, wykonawców i realizatora dźwięku;
  - analiza dokumentacji technicznej sceny;
  - konfiguracja systemów nagłośnieniowych i odsłuchowych;
  - posługiwanie się przewodowymi systemami mikrofonowymi;
  - stosowanie różnych technik omikrofonowania.

  Dzięki wdrożonym aktywnościom wszyscy uczniowie nabyli szereg różnych umiejętności – zawodowych, ale także społecznych, organizacyjnych i komunikacyjnych. Dodatkowo uczniowie wzięli udział w bogatym programie edukacyjno-kulturowym, odwiedzając Meteory, Saloniki, Skiathos, małą wioskę Paleos Panteleimonas i zamek w Platamonas, co pomogło im lepiej poznać i niemal "dotknąć" greckiej historii, czując na własnej skórze niesamowitego ducha kraju przyjmującego.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego okresu poniżej!