Technikum Kinematograficzno-Komputerowe

Progi punktowe w roku szkolnym 2021/2022

Kierunek Najniższa liczba punktów
Technik realizacji nagrań 136,05
Technik realizacji nagłośnień 118,5
Technik informatyk 138,9
Technik programista 155,15 (hiszpański)
151,85 (niemiecki)