Technikum Kinematograficzno-Komputerowe
 • Technik informatyk

  Technik informatyk

  • 2024-04-16

  Miasto Stołeczne Warszawa/Dzielnica Śródmieście uzyskało dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu „ Technik Informatyk”, który będzie realizowany w Technikum Kinematograficzno-Komputerowym im. Krzysztofa Kieślowskiego w Warszawie.

  Wartość projektu: 1 014 002,41 zł.
  Dofinansowanie: 659 101,56 zł.
  Dofinasowanie z UE: 507 001,21 zł.
  Termin realizacji: 01.07.2024 - 30.06.2026 r.

  Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy przez 118 uczniów oraz poprawa warunków realizacji kształcenia zawodowego a także podniesienie jakości i lepsze dostosowanie kształcenia zawodowego realizowanego w Technikum Kinematograficzno Komputerowym im. Krzysztofa Kieślowskiego, do potrzeb regionalnego rynku pracy zgodnie z bieżącym i przewidywanym zapotrzebowaniem pracodawców.

  W projekcie weźmie udział 147 uczniów Technikum Kinematograficzno-Komputerowego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Warszawie.

  W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

  1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki,
  2. Zajęcia informatyczne z zakresu Docker,
  3. Zajęcia informatyczne z zakresu Git,
  4. Zajęcia rozwijające – transmisja bezprzewodowa w akustyce,
  5. Zajęcia dodatkowe z zakresu implementacji protokołu Dante w cyfrowej transmisji dźwięku,
  6. Kursy zawodowe zakończone egzaminem państwowym SEP,
  7. Doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  8. Staże,
  9. Wyposażenie 3 pracowni nagłośnień ( scena przenośna, mikrofony, akumulatory, ładowarki) , w których prowadzone będą zajęcia praktyczne zawodowe.


  Uczniowie i uczennice biorący udział w projekcie rozwiną kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, podniosą poziom wiedzy i nabędą praktyczne umiejętności zawodowe, zdobędą wiedzę potrzebną do lepszego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy, nabędą praktyczne umiejętności zawodowe, zdobędą uprawnienia SEP. Ponadto poprawimy warunki kształcenia zawodowego poprzez zakup w yposażenia do pracowni nagłośnień ( scena przenośna, mikrofony, akumulatory, ładowarki), w których prowadzone będą praktyczne zajęcia zawodowe.

  #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie