• WARS i SAWA

  WARS i SAWA

  • 2019-10-21

  Nasz główny cel to:
  Kompleksowa opieka nad uczniem uzdolnionym

  Cele szczegółowe
  - Stworzenie procedur umożlwiających identyfikację uczniów uzdolnionych
  - Motywowanie ucznia zdolnego i promocja jego osiągnięć
  - Podnoszenie kompetencji kadry związane z pracą z uczniem zdolnym
  - Współpraca z organizacjami zewnętrznymi