Technikum Kinematograficzno-Komputerowe
 • Rekrutacja - wymagania dla kandydatów do klasy dźwiękowej

  Rekrutacja - wymagania dla kandydatów do klasy dźwiękowej

  • 2020-06-14

  Klasa dźwiękowa
  technik realizacji nagrań/technik realizacji nagłośnień

  Wymagania, jakie powinien spełniać kandydat:
  - predyspozycje – dobry słuch muzyczny, kreatywność, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, łatwość pracy w zespole, obowiązkowość;
  - umiejętności – sprawna obsługa komputera, znajomość j. angielskiego, umiejętność sprawnego organizowania stanowiska pracy, szybkość przyswajania wiedzy;
  - zainteresowania – muzyka, dźwięk i jego funkcja w różnych mediach; - przeciwwskazania – znaczny niedowład kończyn, obniżona norma intelektualna, epilepsja, zaburzona orientacja przestrzenna, nadwrażliwość na dźwięk.

  Na zajęciach w części teoretycznej omawiane są fizyczne właściwości fali dźwiękowej, sposoby wyliczania czasu pogłosu oraz dobierania odpowiednich zestawów nagłośnieniowych. Podczas zajęć studyjnych przedstawiane są wszystkie podstawowe elementy toru fonii. Słuchacze poznają mikrofony, konsolety mikserskie, dwu i wielośladowe rejestratory (analogowe i cyfrowe) oraz podstawowe procesory efektów (filtry, korektory – opóźniacze, procesory pogłosowe i dynamiczne). Przedmiot "Pracownia realizacji dźwięku" koncentruje się na szeroko rozumianej technice mikrofonowej i odpowiednim zastosowaniu procesorów efektowych w procesie realizacji dźwięku.