• Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

  Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

  • 2019-09-29

  W dniu 26.09.2019 odbyły się wybory na przewodniczącego SU. Przewodniczącym SU został Piotr Kiljański, uczeń klasy 2a, zastępcą przewodniczącego została Zuzanna Mitura, uczennica klasy 2d.
  Przewodniczący sekcji SU:
  - artystycznej - Barbara Maksim – uczennica klasy 3d,
  - medialnej – Mateusz Krysiak – uczeń klasy 2c,
  - organizacyjnej – Mateusz Kołodziej – uczeń klasy 2c.

  Zwycięzcom gratulujemy! Do współpracy z SU uczniowskim zapraszamy całą społeczność szkolną.